• عرضه اولیه پرپتانسیل صنایع مس افق کرمان.
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۱:۱۴:۵۱

    مجامع شرکت‌های زیرمجموعه صنایع مس افق کرمان طی هفته گذشته برگزار شد. بررسی عملکرد، شفافیت مالی و عملیاتی و واکاوی فعالیت شرکت‌های زیرمجموعه، از جمله نکات مهمی است که شرکت‌های بورسی می‌بایست مورد توجه قرار دهند. به همین منظور و با تاکید مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، میلاد شمس، جلسات پایش وضعیت عملکردی شرکت‌های زیرمجموعه صنایع مس افق کرمان، شامل شرکت‌های سرچشمه هامون، همگامان مس، راهوار مس، حکیم مس و ارفع سازان، و همچنین جلسات برآورد بودجه هر کدام از این شرکت‌ها در هفته گذشته برگزار شد. قابل ذکر است که مجامع این شرکت‌ها طی هفته گذشته برگزار گردید. گزارش مالی خوب و تراز مثبت مالی آنها نسبت به سال ۹۸ از جمله نکات قابل توجه مجامع شرکت‌های زیرمجموعه صنایع مس افق کرمان بود. با در نظر گرفتن چشم‌انداز شرکت‌های زیرمجموعه صنایع مس افق کرمان، پیش‌بینی می‌گردد در سال ۱۴۰۰، رشد قابل توجهی را در این شرکت‌ها شاهد باشیم. بر همین اساس قابل پیش‌بینی است که از طرف علاقه مندان به بازار سرمایه، که شناخت و آگاهی کافی نسبت به وضعیت سهام شرکت‌های حوزه مس دارند، عرضه اولیه سهام صنایع مس افق کرمان، مورد استقبال گسترده‌ای قرار گیرد. با توجه به اینکه تراز مالی مثبت این شرکت‌ها، و عملکرد عملیاتی، قراردادهای جاری و توان کافی برای گسترش دامنه فعالیت‌ها، افق روشنی را برای صنایع مس افق کرمان پیش‌بینی می‌شود.