• افزایش ۲۸٬۲۲۵٫۵ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۱:۰۱:۱۳

    شاخص کل با ۲۸٬۲۲۵٫۵ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۳۷٬۵۷۴٫۲ رسید.