• افزایش ۲۳٬۳۹۷٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۰:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۲۳٬۳۹۷٫۴ واحد افزایش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۱۳۲٬۷۴۶٫۱ رسید.