• عرضه سهام شرکت صنعت غذایی کورش(غکورش)به صندوقهای سرمایه گذاری
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۹:۴۷:۰۵

    به اطلاع می رساند،با عنایت به عرضه اولیه سهام شرکت صنعت غذایی کورش در روز چهارشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ،امروز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ تعداد ۷۲ میلیون سهم از سهام شرکت مذکور به صندوقهای سرمایه گذاری در نماد غکورش۴ عرضه خواهد شد. توجه به موارد زیر ضروریست: ۱- دوره ثبت سفارش از ساعت ۱۰:۳۰الی ۱۲:۳۰ می باشد. دوره مذکور قابل تمدید نمی باشد. امکان اصلاح و یا حذف سفارش در این مدت امکانپذیر می باشد. ۲-صندوقهای سرمایه گذاری مجاز به ورود سفارش خرید طبق سهمیه در نظر گرفته شده برای هر صندوق مطابق اطلاعیه شماره ۱۸۱/۹۰۰۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ می باشند. ۳-ورود سفارش صرفاً به قیمت ثابت کشف شده در روز عرضه اولیه معادل ۲۹۹۵۰ ریال امکان پذیر می باشد ۴- هر کد معاملاتی تنها مجازبه ارسال سفارش مطابق سهمیه در نظرگرفته شده می باشد و ورود سفارش های خرید صندوق های سرمایه گذاری فقط از طریق یک کارگزاری امکان پذیر می باشد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران