• برنامه افزایش سرمایه شرکت بیمه فرابورسی از محل مطالبات و آورده.
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۹:۴۴:۰۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت بیمه اتکایی امین از برنامه افزایش سرمایه ۲۸ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد و در جریان معاملات امروز با رشد ۱.۵ درصدی قیمت سهام روبرو شد. براین اساس، "اتکام" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۳۹۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به منظور اجرای مصوبه هیات وزیران در مورد لزوم افزایش سرمایه شرکت های بیمه اتکایی حداقل به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و شرایط خاص اقتصادی و نیاز بیمه گران اتکایی به سرمایه بیشتر جهت نگهداری ریسک های بیمه ای بزرگ در داخل اعمال خواهد شد.