• بازگشایی نمادهای معاملاتی(ثبهساز)،(ثامید)،(وصنا)
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۰۹:۱۴:۲۹

    به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های بهساز کاشانه تهران(ثبهساز)، توسعه وعمران امید(ثامید)، سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران(وصنا)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه "ب" با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران