• افزایش۳۱٫۵۲ درصدی سرمایه حکشتی
    ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۸:۰۰:۱۲

    شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سرمایه خود را از ۱۶٬۳۹۳٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲۱٬۵۶۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۱٫۵۲ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۷ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد