• توزیع ۴۰ ریال سود نقدی شزنگ برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
    ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰۸:۳۹:۵۲

    شرکت تجهیز نیروی زنگان طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ مبلغ ۴۰ ریال (۹٫۹۸ درصد) از سود ۴۰۱ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ را توزیع کرد.