• افزایش۱۵۰ درصدی سرمایه دلر
    ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۰:۲۵:۵۲

    شرکت داروسازی اکسیر سرمایه خود را از ۴۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱٬۱۲۵٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۵۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۳۰ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد