• افزایش۳۵۲٫۵۵ درصدی سرمایه ولقمان
    ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۶:۰۶:۱۶

    شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام) سرمایه خود را از ۲۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۹۰۵٬۱۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۵۲٫۵۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۲ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد