• افزایش۲۰ درصدی سرمایه فولاژ
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۵:۱۹:۵۸

    شرکت فولادآلیاژی ایران (سهامی عام) سرمایه خود را از ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۱۲ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد