• افزایش۵۱٫۷۲ درصدی سرمایه دیران
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۶:۰۸:۴۴

    شرکت ایران دارو سرمایه خود را از ۵۸۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۸۸۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۵۱٫۷۲ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۱۱ افزایش از محل مطالبات و آورده: ۱۰۰ درصد