• افزایش۱۰۰ درصدی سرمایه بسویچ
    ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۳:۰۵:۳۹

    شرکت پارس سوئیچ سرمایه خود را از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۹ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد