• افزایش۲۲۰ درصدی سرمایه وتوشه
    ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۰۹:۳۲:۲۵

    شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سرمایه خود را از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۲۲۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۰۲ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد