• افزایش۱۰۰ درصدی سرمایه دماوند
    ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۴:۵۴:۵۸

    شرکت تولید برق دماوند سرمایه خود را از ۲٬۷۶۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۵٬۵۲۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۰۰ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۹ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد