• افزایش۳۹۹٫۸۵ درصدی سرمایه خپارس
    ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۳:۴۸:۲۶

    شرکت پارس خودرو سرمایه خود را از ۲۲٬۷۲۰٬۲۷۹ میلیون ریال به ۱۱۳٬۵۶۸٬۲۸۱ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۹۹٫۸۵ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۲۹ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد