• کاهش ۶٬۷۳۳٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۶:۱۵:۰۲

    شاخص کل با ۶٬۷۳۳٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۲٬۷۴۵٫۴ رسید.