• افزایش۱۴۷٫۸۶ درصدی سرمایه خفنر
    ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۵:۳۶:۰۱

    شرکت فنر سازی خاور سرمایه خود را از ۴۶۷٬۹۳۸٫۵ میلیون ریال به ۱٬۱۵۹٬۸۴۰٫۷۲ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۴۷٫۸۶ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۱۰ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد