• کاهش ۶٬۷۳۳٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۴:۱۵:۰۱

    شاخص کل با ۶٬۷۳۳٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۲٬۷۴۵٫۴ رسید.