• کاهش ۷٬۶۷۴٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۲:۰۱:۰۴

    شاخص کل با ۷٬۶۷۴٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۱٬۸۰۴٫۴ رسید.