• سیمان گران شد.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۱:۰۲:۱۱

    سیمان سفید فله داخلی و انواع سیمان سفید داخلی پاکتی نسبت به قیمت اعلامی انجمن در آبان ماه ۹۹ افزایش ۲۵ درصدی یافت. به طوریکه نرخ هر تن سیمان سفید فله به ۵۶۷ هزار تومان رسیده است. درصورت جلسه شرکت‎‌های سیمان سفید که به امضای این نوع شرکت‌های سیمان‌ساز رسیده، آمده است: با توجه به متغیرهای تاثیرگذار در قیمت‌ تمام‌شده سیمان سفید اعم از مواد اولیه، قطعات یدکی، قطعات سایشی، حمل و نقل محصول و مخصوصا حمل و نقل مواد اولیه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و همانطور که برای اهل صنعت محرز است مواد اولیه کارخانجات سیمان سفید به اقتضای ماهیت این صنعت از مسافت‌های طولانی تامین می‌شود، هزینه‌های حمل و نقل مربوطه به ۲ برابر افزایش یافته است. لذا به دلیل جلوگیری از زیان عمده کارخانجات سیمان سفید کشور قیمت فله سیمان به شرح زیر افزایش یافته است. قابل توجه است که ارزش افزوده و مبالغ مربوط به پاکت در بسته‌بندی‌های پاکتی به قیمت سیمان فله اضافه می‌شود. سیمان سفید فله(هر تن) ۵۷۶۰۰۰ تومان