• کاهش ۷٬۸۵۶٫۴ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۱:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۷٬۸۵۶٫۴ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۱٬۶۲۲٫۳ رسید.