• اطلاعیه مهم درخصوص تقسیم سود صندوق پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس)
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۱:۰۰:۴۳

    به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره ۲۵۳۵۹/۱۸۱ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، درصورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پاداش سهامداری توسعه یکم(سپاس) بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. پس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری کاهش یافته و معادل ارزش اسمی آن می گردد. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به ۱۵/۰۱/۱۴۰۰ مبلغ ۱۶۷ ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است جهت تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران