• توزیع ۲۰ ریال سود نقدی فن آوا برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۰:۲۴:۱۷

    شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ مبلغ ۲۰ ریال (۱۳٫۹۹ درصد) از سود ۱۴۳ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را توزیع کرد.