• توقف نماد (وتوسم۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۰:۲۳:۴۷

    به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌ (وتوسم۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور ۶۰ دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران