• توقف نماد (قچار۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۰:۰۶:۲۷

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (قچار۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت فراوردههای غذایی وقند چهارمحال متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران