• کاهش ۶٬۸۹۸ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۰:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۶٬۸۹۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۲٬۵۸۰٫۷ رسید.