• افزایش۱۹۰٫۳۷ درصدی سرمایه دامین
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۹:۵۱:۲۸

    شرکت داروسازی امین سرمایه خود را از ۱٬۳۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۳٬۹۲۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۱۹۰٫۳۷ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۱۵ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد