• افزایش۳٬۷۳۸٫۶۲ درصدی سرمایه کرمان
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۹:۴۲:۰۷

    شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سرمایه خود را از ۱٬۱۱۰٬۳۰۰ میلیون ریال به ۴۲٬۶۲۰٬۱۷۸ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳٬۷۳۸٫۶۲ درصد افزایش تاریخ: ۱۴۰۰/mm/۱۵ افزایش از محل اندوخته: ۱۰۰ درصد