• توزیع ۸۲۱ ریال سود نقدی وآفر برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۹:۳۶:۴۱

    شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام) طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ مبلغ ۸۲۱ ریال (۱۰٫۰۱ درصد) از سود ۸٬۲۰۱ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را توزیع کرد.