• اطلاعیه مهم درخصوص پرداخت های دوره ای صندوق سرمایه گذاری (پارند)
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۹:۲۸:۱۹

    به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، پیرو اطلاعیه شماره ۲۲۷۰۱/۱۸۱ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه می باشد، تقسیم سود در صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر(پارند) انجام و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. میزان سود تعلق گرفته برای دوره منتهی به ۱۵/۰۱/۱۴۰۰ مبلغ ۲۰۵ ریال می باشد که به سرمایه گذاران پرداخت می شود. لازم به ذکر است پس از پرداخت مبلغ سود، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری به مبلغ ۱۱،۲۱۵ ریال کاهش یافته است. به منظور تسریع در پرداخت سود بایداطلاعات حساب بانکی هر سرمایه گذار نزد کارگزار مربوطه تکمیل و به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام گردد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران