• قرار داد ایران و چین باید در مجلس و شورای نگهبان تصویب شود / پیشنهاد تهران.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۹:۲۶:۵۲

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس مقتدایی با بیان اینکه مفاد پیش‌نویس تفاهم‌نامه ایران و چین، توسط تهران پیشنهاد شد در برنامه صبح بخیر ایران گفت: هیچ کجای قرارداد درباره انحصار و اجاره حرفی زده نشده است. وی افزود: هر موقع به مرحله قرارداد برسد، هم باید در مجلس و هم در شورای نگهبان مفاد آن تصویب شود.