• توزیع ۳۱۰ ریال سود نقدی برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۹:۲۴:۵۸

    شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم طبق اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ مبلغ ۳۱۰ ریال (۱۰٫۱۳ درصد) از سود ۳٬۰۶۱ ریالی خود برای سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ را توزیع کرد.