• افزایش سرمایه سنگین ۲۷۵۸ درصدی برای کسب عنوان اولین رکورد سال جدید.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۷:۳۹:۱۶

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت شیمیایی سینا از برنامه افزایش سرمایه ۲۷۵۸ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد که در صورت موافقت سازمان بورس، عنوان دار اولین رکورددار تامین مالی از این محل در سال جدید می شود. براین اساس، "شسینا" درصدد است سرمایه فعلی را از ۱۵.۳ به ۴۳۸.۹ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.