• افزایش سرمایه ۱۹۰ درصدی از سود انباشته و تجدید ارزیابی تصویب شد.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۷:۳۶:۴۳

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجمع فوق العاده شرکت داروسازی امین قبل از ظهر دیروز با دستور جلسه تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه با حضور ۶۸.۳ درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۱۹۰ درصدی از دو محل تجدید ارزیابی و سود انباشته تصویب شد. براین اساس، "دامین" به منظور اصلاح ساختار مالی، سرمایه فعلی را از ۱۳۵ به ۳۹۲ میلیارد تومان رساند. ۸۹.۷ میلیارد تومان از این تامین مالی از محل سود انباشته و ۱۶۷.۲ میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال شد.