• تصویب بسته پیشنهادی ۱۳ بندی مربوط به برگشت ارز صادراتی و تسهیل واردات.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۷:۳۴:۵۹

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور حسن روحانی ، گزارش اجرای مصوبه مربوط به سیاست های ارزی و تجاری و پیشنهادات وزارت صنعت که با اخذ نظر صادرکنندگان و اتاق بازرگانی تهیه شده ، مطرح و با هدف تسهیل تجاری، تشویق صادرات و رفع موانع تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه قطعات مورد نیاز به عنوان ادامه مصوبه قبلی به تصویب رسید. براساس این گزارش ، سال گذشته بسته پیشنهادی ۱۳ بندی نمایندگان اتاق بازرگانی و دستگاه های عضو کمیته اقدام ارزی به کمیته ماده دو ارایه شده بود که به تصویب نرسید اما ستاد هماهنگی اقتصادی پیش نویس این بسته سیاستی تصویب کرد که بازگشت ارز صادراتی و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید که بر مبنای تامین ارز مورد نیاز واردات از محل ارز صادراتی تدوین شده است. همچنین در جلسه هیات وزیران ، دولت به استناد تبصره اصلاحی قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و به منظور بهبود محیط کسب بند یک ماده سه و کار و پالایش و شفاف سازی نظام حقوقی با تنقیح مصوبات مربوط به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت کرد. شمول این مصوبه، مصوبات عادی (غیرطبقه بندی‌) هیات وزیران، کمیسیون های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی، مصرّح در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا پایان بهمن ۹۹ بوده و هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در آن درج نشده تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد است. همچنین اعضای دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند ج ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بودجه سال جدید سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو و شرکت های تابع آنها و نیز اصلاحیه بودجه سال ۹۹ سازمان های فوق را بررسی و تصویب کردند .