• مابقی سود سهام عدالت تا هفته آینده واریز می شود/ میزان پرداختی ها.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۷:۳۴:۲۴

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عسگر توکلی از تکمیل فرآیند واریز مابقی سود سهام عدالت به حساب مشمولان تا یک هفته آینده خبر داد و به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افرادی که تاکنون سود سهام دریافت نکردند یا سود کامل برای آنها واریز نشده تا هفته آینده سود را دریافت خواهند کرد. وی افزود: کسانی که تاکنون سود دریافت کردند برای ادامه روند دریافت نیاز به مراجعه به سامانه سجام ندارند. طبق قوانین پس از تشکیل مجامع تعاونی ها، سود‌ها واریز می‌شود. با توجه به ارزش گذاری‌های کارشناسی، سود کامل سهام یک میلیون تومانی حدود ۳۷۱ هزار تومان است که ۱۸۵ هزار تومان قبل از پایان سال ۹۹ واریز شد. توکلی ادامه داد: سود کامل سهام ۵۳۲ و ۴۹۲ هزار تومانی نیز ۱۹۷ و ۱۸۲ هزار تومان است که ۹۸ و ۹۱.۴ هزار تومان واریز شد. نرخ کامل سود سهام ۴۵۲ هزار تومانی هم ۱۶۸ هزار تومان تعیین شد که ۸۴ هزار تومان پرداخت شد.