• تداوم نکوهش قیمت گذاری دستوری در سال جدید.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۷:۳۳:۲۲

    قیمت‌گذاری دستوری موضوعی است که در سال گذشته بارها از سوی کارشناسان و اهالی فن مورد انتقاد قرار گرفت. چراکه هر زمان که چنین بحثی مطرح شد، جو کلی بازارها و به‌ویژه بازارهای کالایی دچار آشفتگی شد. چراکه بورس کالا مسیری شفاف و قاعده‌مند برای تعیین رقابتی نرخ آن هم به شکلی که به قیمت‌های واقعی نزدیک باشند، به شمار می‌رود که با هر بار انحراف از این مسیر، نظم بازاری مختل خواهد شد. به گزارش «ایرنا» امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران درخصوص قیمت‌گذاری دستوری گفت: به‌کار گرفتن این اقدام فقط باعث ایجاد رانت برای سفته‌بازان می‌شود، این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که قیمت‌ها فقط باید از طریق سازوکار بازار (عرضه و تقاضا) تعیین شوند. هامونی با بیان اینکه با قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد رانت برای سفته‌بازان، زمینه به‌دست آوردن رانت اطلاعاتی برای برخی از سهامداران فراهم می‌شود، خاطرنشان کرد: مکانیزم قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، برای مثال با تعیین قیمت کالا در بورس کالا و برق در بورس انرژی رانت اطلاعاتی خودبه‌خود از بین می‌رود و می‌توان شاهد ایجاد شفافیت در انجام معاملات بود.