• جزییات ساعت کار جدید بانک‌ها در شهر‌های رنگی.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۰۷:۲۷:۳۹

    اطلاعیه کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پیرامون ساعت کار شعب و نحوه حضور کارکنان بانک‌ها در شهر‌های آبی، زرد، نارنجی و قرمز: 🔹تا اطلاع ثانوی ساعات فعالیت بانک‌ها برای پذیرش مشتریان از ۸ صبح الی ۱۴ بعد از ظهر و در روز‌های پنج شنبه تا ۱۲:۳۰ خواهد بود. 🔹حضور کارکنان بانک‌ها در شهر‌ها با هشدار قرمز به میزان ۵۰ درصد است و ۵۰ درصد بقیه کارکنان می‌توانند با توجه به نظر مدیران محترم مناطق به نحوی که ارائه خدمات شعب متوقف یا با خدشه روبرو نگردد بصورت نوبتی از طریق دورکاری ادامه یابد. 🔹در شهر‌های با هشدار نارنجی از جمله تهران و البرز حضور کارکنان به میزان ۲/۳ خواهد بود و ۱/۳ آنان می‌توانند مشروط به امکان ارائه کامل به مشتریان از طریق نوبتی دورکاری داشته باشند 🔹بدیهی است در سایر شهر‌ها با هشدار‌هایی با رنگ‌های زرد و آبی ارایه خدمات بانکی با حضور صدردرصدی کارکنان خواهد بود.