• توقف نماد (کی بی سی۱) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۴:۵۳:۱۳

    به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کی بی سی۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت شرکت کی بی سی متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران