• کاهش ۱۳٬۴۱۵ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۴:۱۵:۰۲

    شاخص کل با ۱۳٬۴۱۵ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۹٬۵۳۳٫۸ رسید.