• افزایش۴۹٫۶ درصدی سرمایه وخارزم
    ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۲:۳۳:۴۳

    شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سرمایه خود را از ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۴۹٫۶ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۲۵ افزایش از محل اندوخته: ۷۵٫۸۱ درصد افزایش از محل مطالبات و آورده: ۲۴٫۱۹ درصد