• کاهش ۱۳٬۴۱۴٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۳:۰۱:۰۲

    شاخص کل با ۱۳٬۴۱۴٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۶۹٬۵۳۴ رسید.