• کاهش ۱۲٬۸۰۹٫۳ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۲:۰۱:۰۳

    شاخص کل با ۱۲٬۸۰۹٫۳ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۷۰٬۱۳۹٫۴ رسید.