• کاهش ۹٬۴۲۵٫۸ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۱:۰۱:۰۲

    شاخص کل با ۹٬۴۲۵٫۸ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۷۳٬۵۲۲٫۹ رسید.