• بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری استانی پس از رفع تعلیق
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰:۵۸:۳۳

    به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های س.استان آذربایجان شرقی(وساشرقی)،س.استان اردبیل(وساربیل)،س.استان اصفهان(وسصفا)،س.استان ایلام(وسیلام)،س.استان بوشهر(وسبوشهر)،س.استان خراسان جنوبی(وسخراج)،س.استان خراسان رضوی(وسرضوی)،س.استان خراسان شمالی(وسخراش)،س.استان خوزستان(وسخوز)،س.استان زنجان(وسزنجان)،س.استان سیستان و بلوچستان(وسیستا)،س.استان فارس(وسفارس)،س.استان قم(وسقم)،س.استان کردستان(وسکرد)،س.استان کرمان(وسکرمان)،س.استان کرمانشاه(وسکرشا)،س.استان کهگیلویه و بویراحمد(وسکهبو)،س. استان گیلان(وسگیلا)،س.استان مازندران(وسمازن)،س.استان همدان(وسهمدا)،س.استان یزد(وسیزد)،س.استان آذربایجان غربی(وساغربی) با توجه رفع تعلیق نماد معاملاتی پس از انتشار اطلاعیه شفاف سازی در خصوص مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شورای عالی بورس و همچنین شفاف سازی در خصوص سود سهام مجامع در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس ا وراق بهادار تهران