• افزایش۳۲ درصدی سرمایه غالبر
    ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۶:۲۱:۰۲

    شرکت لبنیات کالبر سرمایه خود را از ۳۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال به ۴۶۲٬۰۰۰ میلیون ریال افزایش داد. میزان افزایش سرمایه: ۳۲ درصد افزایش تاریخ: ۱۳۹۹/mm/۰۵ افزایش از محل اندوخته: ۹۴٫۱۹ درصد افزایش از محل صرف سهام: ۵٫۸۱ درصد