• آغاز معاملات ثانویه اوراق صکوک اجاره دعبید (صعبید۳۱۲)
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰:۱۱:۱۹

    به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات ثانویه اوراق صکوکاجاره شرکت واسط مالی آبان چهارم با نماد(صعبید۳۱۲)از امروز یکشنبه مورخ۱۵/۰۱/۱۴۰۰ در بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود یادآور می شود پذیره نویسی اوراق مذکور قبلااز طریق بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.سایر اطلاعات به شرح زیر است:نام اوراق: صکوک اجاره دعبید-۳ماهه۱۸%نماد معاملاتی: صعبید۳۱۲نوع اوراق: با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهراننرخ اوراق: ۱۸ درصدمواعد پرداخت اجاره: هر ۳ماه یک بار از تاریخ انتشارمدت اوراق: ۴ سالتعداد کل اوراق : ۶۳۹،۵۵۴ ورقهارزش اسمی هر ورقه: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالتاریخ سررسید:۱۷/۱۲/۱۴۰۳زمان تسویه:T+۱ محدودیتهای معاملاتی: حداقل تغییر قیمت: ۱ ریال حداقل حجم هر سفارش: ۱ ورقه حداکثر حجم هر سفارش:۱۰،۰۰۰ورقهحداکثر حجم خرید هر کد حقیقی و حقوقی: بدون محدودیتارکان اوراق: ناشر: شرکت واسط مالی آبان چهارم(با مسئولیت محدود)بانی:ش رکت داروسازی دکتر عبیدی(سهامی عام)ضامن: بانک خاورمیانهعامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه شرایط بازارگردانی:روش: حراج بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان کارگزار بازارگردان: شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیاندامنه نوسان روزانه:۵ درصددامنه مظنه: ۱ درصدحداقل معاملات روزانه: (۳۲،۰۰۰ ورقه)حداقل سفارش انباشته:۳،۲۰۰ورقهعلاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه شماره۸۶۹۶۱/۱۸۱مورخ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار به نشانی www.TSE.ir مراجعه فرمایند.مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران