• عملکرد "های وب" با رشد ۱۶۸ درصدی درآمدها و تحقق ۱.۶ هزار میلیارد تومانی.
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰:۰۴:۰۵

    به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت داده گستر عصر نوین با سرمایه ۸۳۴ میلیارد تومانی، گزارش عملکرد اسفند و ۱۲ ماه سال مالی گذشته را ارائه کرد. براین اساس، "های وب" در دوره اسفند از فروش تجهیزات سمت مشترکین، ارائه خدمات پروانه FCP، ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) در مناطق روستایی ، ارائه خدمات IT، ارائه خدمات عمده فروشی پروانه FWA و استفاده از امکانات توسط سایر شرکت های دارنده پروانه و ارائه خدمات پروانه TRUNK بالغ بر ۱۴۹.۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. این شرکت بورسی در عملکرد ۱۲ ماهه بالغ بر ۱.۶ هزار میلیارد تومان درآمد محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۶۸ درصدی روبرو شده است. همچنین ارائه خدمات عمومی اجباری (USO) در مناطق روستایی ۲۳ درصد از درآمد، ارائه خدمات IT بالغ بر ۴۶ درصد درآمد، فروش تجهیزات سمت مشترکین ۷ درصد درآمد، ارائه خدمات پروانه FCP بالغ بر ۱۸ درصد درآمد و ارائه خدمات پروانه TRUNK بالغ بر ۵ درصد درآمد را شامل می شود.