• کاهش ۶٬۳۱۴٫۷ واحدی شاخص کل
    ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۰:۰۱:۰۱

    شاخص کل با ۶٬۳۱۴٫۷ واحد کاهش نسبت به روز قبل به مقدار ۱٬۲۷۶٬۶۳۴ رسید.